Dvořák & Hél s.r.o. 
Palivo metr sypaný

Polínka tvrdé


Tvrdé dřevo metr sypaný
Polínka 25cm
1900,00 Kč
Polínka 33cm
1800,00 Kč
Polínka 50cm
1900,00 Kč


Palivo metr skládaný

Polínka tvrdé

Zálohová platba na palety +300 Kč/ks

Vratná kauce 100Kč/ks

Tvrdé dřevo metr skládaný
Polínka 25cm
2700,00 Kč
Polínka 33cm
2600,00 Kč
Polínka 50cm a 100cm
2700,00 Kč


Palivo metr sypaný

Polínka měkké


Měkké dřevo metr sypaný
Polínka 25cm
1350,00 Kč
Polínka 33cm
1250,00 Kč
Polínka 50cm a 100cm
1350,00 Kč


Palivo metr skládaný

Polínka měkké

Zálohová platba na palety +300 Kč/ks

Vratná kauce 100Kč/ks

Měkké dřevo metr skládaný
Polínka 25cm
2150,00 Kč
Polínka 33cm
2050,00 Kč
Polínka 50cm a 100cm
2250,00 Kč


Doprava

Doprava

Kontejner max. 11m sypaných
Cena za nakládku nakladačem
300,00 Kč
Cena dopravy za km kontejner
Individuální
Vozík max. 3m skládané
35,00 Kč
Vykládka a naložení vozíku
300 Kč